Момчилград няма да „пипа” данъка за МПС

Община Момчилград няма да променя размера на данъка върху превозните средства, обявиха от администрацията на кмета Акиф Акиф, въпреки приетите промени от Народното събрание, касаещи местните налози. Решението е взето след обстойни анализи на експерти от отдел „Местни данъци и такси”.
Според новите промени се предвижда данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните средства в Република България да се ползва съобразно екологичните стандарти по отношение емисионните норми на парниковите газове. Предлага се облекчението да бъде в размер 30 на сто или 50 на сто в зависимост от категориите превозни средства и екологичните категории.
За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории “Евро 3” и “Евро 4” данъкът ще се заплаща с 30% намаление, а за съответстващите на “Евро 5” и “Евро 6” – с 50% намаление.
От местната администрация заявиха, че ще продължат да уведомяват данъкоплатците при извършване на нови промени, приети от Народното събрание.
hard admin

*

Top