Момчилград пести пари, намаля отпадъците до 1 500 тона годишно

Община Момчилград стартира разяснителна кампания за въвеждане на разделно събиране на отпадъци, след като отчисленията, които общините плащат за тон депониран отпадък ще бъде увеличен от 15 на 35 лв. Местната власт работи усърдно законодателните промени, които влизат в сила от 1 януари 2014 г., да рефлектират минимално върху джоба на момчилградчани, обявиха от администрацията на кмета Акиф Акиф.
Припомняме, че тази година общините плащат 15 лева за тон отпадък, а за 2014 година в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е заложено да бъде 35 лв./т. Изменението в Закона е прието от Министерския съвет с постановление от 16.09.2010 г.
Отчисленията се дължат от общините и от всяко друго лице за всеки тон депониран отпадък. За сведение на гражданите, 1 килограм депониран отпадък от 2014 година ще струва 3,5 стотинки.
Въвеждането на отчисленията цели да намали количеството на депонираните отпадъци, да се насърчи рециклирането им, както и да се натрупат средства в общините за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците.
С въвеждането на разделно събиране община Момчилград ще намали количеството на депонирани битови отпадъци, извозвано за депото в Кърджали. За 2012 година депонираният отпадък е 6 000 тона, а за тази година – 4 500 тона. Намеренията на местната власт са до 2020 година количеството на депониран отпадък да се смъкне до 1 500 тона годишно.
„Община Момчилград изготвя обстоен план за минимално рефлектиране на увеличението на отчисленията за депонирани отпадъци върху размера на данък такса смет. Най-ефективният начин да постигнем целта си е да въведем разделно събиране на отпадъците”, е категоричен кметът Акиф Акиф.
Той сформира екип от експерти, които ще се включат в кампанията за разделно събиране на отпадъците. Тя ще стартира през следващите дни по кварталите в града, където ще се провеждат срещи с живущите.
„С въвеждане на разделно събиране на отпадъците ще стимулираме и самите граждани. Със спестените средства ще се реализират проекти, свързани с опазване на околната среда”, каза градоначалникът.
Предвижда се разделното събиране да се извършва на принципа сухи и мокри отпадъци. Към сухите отпадъци се причисляват хартия, пластмаса, метал и стъкло. Те ще се събират в отделни торбички от биоразградимите/хранителни/ отпадъци.
Въвеждането на разделно събиране в Момчилград предстои да бъде обсъдено на следващото заседание на местния парламент.
hard admin

*

Top