Момчилград постави за цел по-доброто управление на средствата от ЕС

Заместник-кметът на община Момчилград инж. Севдалин Огнянов взе участие в кръгла маса „Финансови рискове при управление на евросредствата – първите 7″. По време на дискусиите беше отчетено, че през новия програмен период водещо ще бъде ориентираното към резултати управление на средствата от ЕС. Финансовите корекции продължават да бъдат разглеждани като инструмент на ЕК и държавите-членки за коригиране управлението на тези средства. Опитът с финансовите корекции през изминалия програмен период 2007-2013 г. налага извода, че непрекъснато трябва да се полагат усилия за подобряване на управлението на средствата от ЕС, отчитайки размера и честотата на тяхното прилагане на различните контролни нива на системата.
 “Смятам, че срещата беше изключително полезна както за представителите на общините, така и за управляващите органи на оперативните програми. Целта ни през следващия програмен период ще бъде да постигнем още по-добро управление и контрол на работата с европейски средства”, заяви зам.-кметът инж. Севдалин Огнянов.
Работната среща се проведе в Министерски съвет по покана на вицепремиера по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова.
24rodopi.com
hard admin

*

Top