Момчилград през 2014-та: Вода до всяко село, нови фабрики, развитие на земеделието

„Всяко едно населено място на територията на общината е от голямо значение за нас, независимо от разстоянието му до общинския център. Решени сме до края на 2014 година всяко село и махала да бъдат водоснабдени. Убеден съм, че качеството на живот на момчилградчани ще се подобри още повече след приключването на проекта за Водния цикъл и редица други проекти, които са в процес на одобрение или изпълнение”. Това обяви кметът на Момчилград Акиф Акиф при представянето на проектобюджета за следващата година.
Амбицията на градоначалника е през следващите години община Момчилград да сдобие с фабрика за консервиране на плодове и зеленчуци и завод за преработка на месо. Земеделието се очертава като приоритетен сектор. Даден е старт за приемане на стимулиращи мерки за насърчаване на хора, които реално отглеждат животни или обработват земи. „Приходите, които постъпват в общинската хазна от земеделието ще бъдат предназначени за земеделските производители”, каза кметът.
Броят на защитените училища на територията на общината се запазва и през следващата година. ОУ „Н.Й. Вапцаров” – с. Звездел и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Нановица са обявени за защитени. „Те се намират в добро състояние, като материалните им бази са добре поддържани. 84 948 лева са заделените за издръжката им през 2014 г.”, съобщи зам.-кметът Ерол Мехмед.
Главният финансист на общината Мерал Мехмед допълни, че проектобюджетът за държавни дейности за 2014 г. в размер на 4 530 390 лв. е без включен преходен остатък, чийто размер ще стане ясен до края на декември. Проектобюджетът за местни дейности в размер на 3 767 339 лв. също е без включен преходен остатък. „Тук предвиждаме собствени приходи в размер на 2 453 000 лв., част от които ще постъпят от продажба на нефинансови активи”, съобщи тя.
 
hard admin

*

Top