Момчилград прие бюджета-повече пари за образование, здраве и социални дейности

Общинските съветници в Момчилград приеха единодушно бюджета на общината за 2014 година. Местната хазна ще разчита на 9 781 502 лева, като бюджетът е с 883 508 лева повече в сравнение с миналата година. Заседанието на Общинския съвет премина при голям интерес, с много дискусии, но без препоръки и политически речи. За делегираните държавни дейности от общинската хазна са заделени 5 125 787 лв., за местни дейности – 4 655 715 лв.
„Бюджетът за 2014 година ще обхване различни сектори, предимно образование, здравеопазване и социални дейности, за да осигурим по-висок стандарт на жителите на община Момчилград. Ще се стремим, в рамките на ограничените ресурси, да намерим баланс за развитието на града и останалите населени места. След редица одобрени проекти и усърдна работа на администрацията, 2014-та ще бъде година на предизвикателството да управляваме ефективно средствата, осигурени по Оперативните програми и съфинансиранията при реализирането им”, с тези думи обобщи финансовата рамка на бюджета за 2014 г. градоначалникът Акиф Акиф.
Той посочи, че през тази година ще бъдат ремонтирани общинската болница МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев”, читалище „Нов живот”, градския стадион и спортната зала „Родопи”. „Ще продължим да водим дисциплинирана политика при събиране на стари и неразплатени задължения, за да гарантираме стабилно финансово състояние на община Момчилград. През 2013 година успяхме да погасим стари натрупани задължения именно с въвеждане на стабилни мерки при управлението на общински средства”, каза още Акиф Акиф.
Председателят на Общинския съвет инж. Сунай Хасан изрази задоволство от одобрените проекти на общината за подобряване на спортните бази в общинския център и посочи, че с тях се инвестира в бъдещето на Момчилград. „Нашата задача ще бъде да следим както за дисциплината по приходната, така и за разходната част на новия бюджет”, отбеляза шефът на местния парламент.
Председателят на постоянната комисия по законност и обществен ред инж. Фахри Муса даде положително становище за финансовата рамка на Бюджет 2014. „От десетилетия насам в Момчилград не са печелени толкова много проекти в рамките на календарна година. Моята препоръка към администрацията е да следи стриктно качеството при изпълнението им. Надявам се, че реализираните проекти ще вдигнат стандарта на съгражданите ни”, каза инж. Муса.
„В сферата на образованието запазваме шестте общински училища на територията на общината. Нашата основна цел ще бъде да задържим всички детски и учебни заведения на крак предвид демографския срив в региона и страната”, заяви ресорният зам.-кмет Ерол Мехмед.
Зам.-кметът по строителство и еврофондове Севдалин Огнянов определи 2014 година като най-силна по отношение на одобрени проекти през последните години. „Очакваме да отчетем успешна година с одобрени проекти по различни програми на обща стойност над 40 млн. лева”, посочи той.

Инж. Мехмед Фахри, зам.-кмет по икономически дейности изтъкна, че общината ще се стреми максимално да подобри управлението на общинската собственост.

hard admin

*

Top