Момчилград се бори за приза „Най-прозрачна община”

Община Момчилград е сред първите в страната, включили се в битката за приза на Фондация за прозрачни регламенти в категориите „Най-прозрачна общинска администрация”.  Надпреварата се провежда за шеста поредна година и цели да стимулира развитието и прилагането на публични и прозрачни регламенти в работата на администрациите. Наградите за прозрачност в действията на общинските администрации ще бъдат базирани на резултатите, постигнати от тях през календарната 2013 г.

Подобряването на организацията и работните процеси вътре в администрацията за постигане на прозрачност и публичност на дейността й, повишаване на отчетността на администрациите пред гражданите и бизнеса, са част от специфичните цели, определени от организаторите.
Оценката на качеството в категориите „Най-прозрачна общинска администрация” ще се извърши от комисия по точкова система, като включва и оценяване на функционалността на интернет страниците на администрациите.
„Стремим се да постигнем по-голяма прозрачност и да разширим обхвата от предлаганите електронни услуги, за да можем да осигурим обратната връзка на обществото с администрацията”, обясни градоначалникът Акиф Акиф. Той посочи за пример въведеният модел с „прозрачните” врати в администрацията, което значително е подобрило темпото на работа на служителите.
Тази година община Момчилград участва за първи път в битката за „Най-прозрачна общинска администрация”. Останалите категории са „Най-прозрачна областна администрация”, Най-добра практика за партньорство между областна администрация иструктурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията” и “Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрацията”. Церемонията по обявяване на резултатите и награждаване на победителите ще се състои през май.
hard admin

*

Top