Моника Атанасова: Гробищният парк не е работно място на отец Петър Гарена, той трябва да получи най-малкото наказание „пробация“

По повод блиц интервюто и скандала, предизвикан от отец Петър Гарена в Гробищен парк – Кърджали, последвал унищожаването на новопоставената автоматична бариера, бих искала да изясня някои крайно некоректно представени положения и персонални обвинения.
Не искам да влизам в тона на свещеника, да отправям обвинения и нападки, до чисти клевети, но откровените неистини и изопачаването на фактите не бива да бъде премълчавано.
ПЪРВО: Общинския гробищен парк – Кърджали НЕ Е работно място на отец Петър Гарена, тъй като той би следвало да е въдворен от митрополит Николай на църковно служение в храм „Св. Георги Победоносец”. Претенцията му, че гробищен парк му е работно място, където отива по няколко пъти на ден не отговаря на истината. В Кърджали  има трима действащи свещеници и те биват викани в гробищата, за да извършват  желаните от гражданите църковни ритуали – опела, панихиди, помени и др., като срещу това получават своето възнаграждение от близките, както е навсякъде в България.
ВТОРО: След Като отец Петър Гарена не иска да определят действията му като вандализъм, не би следвало да руши чуждо имущество и то на два пъти. Видно е, че за такова деяние нарушителят веднага попада под ударите на два члена от Наказателния кодекс. При първия – за непристойни действия, нарушаващи обществения ред и хулиганство, наказанието е затвор до 2 години или пробация. А при другият член е лишаване от свобода до 5 години за унищожаване или повреждане на чужда движима и недвижима вещ.
ТРЕТО: Отец Петър нито е спирал подписка срещу ръководството на Обреден дом, нито се е опитвал да тушира проблеми. Напротив. Сегашните му действия в Гробищен парк – Кърджали, както и медийните му изяви говорят точно за раздухване на конфликти.
ЧЕТВЪРТО: Зловредните твърдения на отец Петър, за пожари и вандализъм в Гробищен – парк въобще не отговарят на истината. От началото на 2001 г., откогато аз работя в Обреден дом – Кърджали в нашите гробища такива прояви не е имало. Пожара през лятото на 2006 г. от градския парк беше пренесен от вятъра към новите полета в нашите гробища, но веднага се направи всичко възможно за потушаването му от живущи в с. Сипей, противопожарната охрана и работници на Обреден дом – Кърджали.
Посегателства, вандализъм върху гробни места при нас не е имало. Случаят с гроба на д-р Гетев, погребан от Обреден дом – Кърджали не е случай на вандализъм, а на забравени незагасени свещи, които са обгорили половината некролог и част от сухите цветя на гроба му. Често се случва близки да забравят недоизгасена свещ, след посещение на гробното място.
За откраднатата камбана в параклис „Св. Арх. Михаил” в Гробищен парк не можем да бъдем обвинявани, тъй като църковното настоятелство е извикало роми за ремонта на храма. Те впоследствие обраха и касата на параклиса, свалиха и камбаната. Това е станало обаче след обявения пропусквателен режим, в тъмната част от денонощието и не смятам, че носим вина.
ПЕТО: Коментарите на свещеника за линeйката, за спирането на коли от траурната процесия, за трудноподвижните хора, за плащането на изхода, а не на входа са aбсолютно зловредно ориентирани с цел да злепоставят Общинско предприятие „Обредни дейности” Кърджали. Нито на линейки сме искали вход, нито на инвалиди – те влизат безплатно за сведение, нито пък сме спирали коли от траурната процесия. На излизане се плаща, тъй като при този силен наклон на терена, със завои, то е логично, че на изхода ще е много по-удобно за гражданите. Зимата на този вход да спреш и тръгнеш е трудно, въпреки пясъка и солта, която хвърляме.
ШЕСТО: Всички приходи от тъжната и радостна обредна дейност, както и „Вход МПС – 0,50 лв.”, събирани от Общинско предприятие „Обредни дейности” се внасят ежеседмично в бюджета на Община Кърджали.  Не бих казала, че сегашното състояние в Гробищен парк е „мизерия”. Имаме питейна вода, чешми, алеи, асфалт, тоалетни, паркинг, общинска зала, хладилни камери и всичко необходимо според наредбата за гробищните паркове. Обвиненията срещу работниците на Общинското предприятие, отправени от свещеника пък граничат с чиста клевета.
СЕДМО: Средствата за ремонти, почистване, косене, ограждане, разход вода, ток, инфраструктура и благоустрояване на гробищните паркове се предвиждат и заделят от общинския бюджет. Моля да не се спекулира на дребно и да се знае къде отиват тези средства и кой в крайна сметка харчи пари за поддръжка на общинските Гробищните паркове. Това е единствено Община Кърджали, чрез Общинско предприятие, създадено с цел обслужване на траурно-погребалната, радостната дейност, благоустрояване и поддръжка на общинските гробищни паркове.
За тази година освен средствата заделени за поддръжка на терените в Гробищен парк – Кърджали са предвидени 25 000 лв. за полагане на асфалт и алеи в новите полета.
Да напомням ли, че през изминалите  3 г. със средства на Община Кърджали бяха изградени няколко значителни обекта в Гробищен парк – Кърджали; общинска обредна зала с пристройка към нея с хладилни камери – 2 броя,  2 броя тоалетни, паркинг, заслон за провеждане на мюсюлманския религиозен ритуал в новите мюсюлмански полета, положи се асфалт и алеи в новите християнски полета, изградиха се няколко нови чешми с прилежащата им канализация,  а непосредствено до централната сграда на Обреден дом – Кърджали беше изграден съвсем нов траурен магазин. През 2012 г. Общинското предприятие се сдоби с нова придобивка – луксозна лимузина катафалка мерцедес – единствена по рода си не само за Кърджали, а и в Южна България. Самата сграда на Обреден дом през 2009 г. по спечелен от Община Кърджали проект по Красива България беше изцяло обновена и ремонтирана.
Определено има още много какво да се желае за поддръжката на Гробищен парк – Кърджали. И тази година ще вложим средства и труд в косене, почистване и други дейност. Ще направим каквото е по силите ни в общинския Гробищен парк – Кърджали.
 
Моника  Атанасова,
управител на „Обредни дейности”

—————————————————————–
Намери бързо и лесно нов автомобил!

hard admin

*

Top