Мюсюлмани в Кърджали: Храмът е тесен, трябва втора джамия

Мюсюлмани поискаха втора джамия в Кърджали. „Изграждането на втора джамия в Кърджали е неотложна, защото по време на петъчните молитви и особено през Рамазан и Курбан Байрам сегашната се оказва тясна”, казва 78-годишният Али Мюмюн. Възрастният кърджалиец всеки петък идва в храма, за да извърши задължителния за мюсюлманите петъчен намаз (молитва).
Нихат Мустафа живее във „Възрожденци”, където има най-много мюсюлмани, но идва всеки петък тук, защото кварталът е без джамия. Той също заявява, че областният град има нужда от втори храм.
Над 400 мюсюлмани се събраха на петъчна молитва в кърджалийска джамия. Сред множеството правоверни, които бяха дошли да се помолят бяха председателя на Висшия мюсюлмански съвет Шабанали Ахмед и шефът на джамийското настоятелство Аптула Шефки.
Докато вярващите се събираха за молитва с проповед към тях се обърна имаминът на джамията Ердинч Хайрула. По време на хутбето си, той запозна присъстващите с взаимоотношенията в семейната среда и проблемите, които настъпват между съпруга и съпругата. „Обичта, толерантността, гостоприемството и добрият комшулук са сред най-важните семейни ценности на мюсюлманите”, заяви имаминът в проповедта си.
Докато мюсюлманите правиха намаз десетки роми се събраха пред джамията в очакване да получат милостиня.
Гюнер ШЮКРИ
hard admin

*

Top