Мюфтията Бейхан Мустафа: Кърджали е градът на толерантността, училището в Момчилград – Оксфорд за мюсюлманите

На 8 юли вечерта, с първата празнична молитва, започва месец Рамазан, заяви религиозният водач
 
Бейхан Мустафа Мехмед е роден на 12 февруари 1981 г. в с. Обител, Търговишко. Завършва основно образование в родното си село. Дипломира се в Средното мюсюлманско училище в Русе с отличие през 1999 г. Учи във Висшия ислямски институт в София.
След първата година от следването си е изпратен в Селджукския държавен университет в Коня, Турция. Завършва го през 2004 г. Главно мюфтийство го изпраща с различни мисии: преподавател в ислямска школа в Устина, Пловдивско, учител в средното мюсюлманско училище в Момчилград, преподавател в Нювваб в Шумен, имамин в Томбул джамия, проповедник към Районно мюфтийство – Шумен.
От 2010 г. е районен мюфтия в Кърджали. През същата година завършва магистърска програма „Управление на образованието” в Шуменския университет.

-Г-н Районен мюфтия, настъпва свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Прави ли той изповядващите исляма в Родопите по – смирени?
-На 8 юли вечерта,след нощната молитва, ще кланяме първата празнична молитва, която се нарича теравих. Ще я правим през целия месец Рамазан. Един месец след нощната молитва ще кланяме двадесет рекята. Теравих в превод означава успокояване на душите. И на 9 юли ще започнем да говеем.
Месец Рамазан е едно духовно училище, с което мюсюлманите си прочистват душите. Това е в личен план. В социален план знаем, че в месец Рамазан мюсюлманите са по-смирени. В едно предание, майка ни Айше – една от жените на Пратеника Моххамед споделя, че Пратеника беше много щедър, но в месец Рамазан беше много, много, много по-щедър. Това е едно от най-хубавите качества на месец Рамазан. Защо? Защото Бог ни е създал едните богати, другите бедни. Заможните хора говеейки оруч усещат трудностите, изживяват трудностите на хората, които се нуждаят от парче хляб. По този начин стават много по-смирени и подават ръка на хората, които се нуждаят.

-На територията на Районно мюфтийство – Кърджали със съдействието на Общините и даренията от хората се дават благотворителна вечеря – Ифтар на богомолците в Кърджали, Момчилград и Джебел. Ще поканите ли, както е традицията в Кърджали и християни на тези благотворителни вечери?
-Поне на няколко благотворителни вечери сме предвидили да поканим кмета, енорийския свещеник отец Петър, общественици. Заедно ще празнуваме. Хората ще видят, че нямаме дрязги, нямаме проблеми. Границите са определени в Библията от тяхна страна и в Корана от наша страна.
В едно знамение като подарък на свещената вечер миррадж се казва ” Пратеникът Мохаммед повярва в посланията, изпратени на предишните пратеници и мюсюлманската общност също повярва”. Така, че ние, като хора изповядващи исляма, приемаме Пратеника Иса /Исус Христос/, приемаме Пратеника Муса /Моисей/, приемаме и другите Пратеници. Уважението и толерантността, присъщи на Кърджали, всъщност са в ядрото на самата мюсюлманска религия.

-Вие с отец Петър и кмета Хасан Азис сте често заедно и давате пример на вярващите. Как се отразява това според Вас на мюсюлмани и християни в Кърджали?
-Нашата идея е следната: Хората не само от своите родители да приемат толерантността, но и от четенето на свещените книги и приемайки своите религии. Ние с отец Петър и кмета Хасан Азис сядаме на по чаша кафе, споделяме проблемите, отбелязваме празничните дни като Трети март, Деня на Кърджали и Деня ашуре заедно, за да дадем пример на кърджалийци. Знам, че свещенослужители-мюсюлмани и християни се събират в Добрич, Видин, София. Но съпричастността на местната власт фигурира единствено в Кърджали.
 
-Ислямът отделя голямо внимание на младите. В Кърджалийско е едно от най-модерните духовни училища в България. Как се реализират неговите възпитаници?
-Религиозното образование е приоритет на Главно мюфтийство. За съжаление, в момента не е на ниво. Защо? Защото като закон, като даденост го има. В много малко места вероучението се избира. Директорите нямат смелостта да кажат: да, този предмет се изучава в моето училище. Казват: оформете клас. Оформяме. Казват: намерете преподавател. Намираме. Впоследствие се появяват други проблеми. Това преподаване липсва и в Кърджали, което не е добре.
Що се отнася до училището в Момчилград, можем да кажем, че това е Оксфорд за мюсюлманите в България. Училището е мост, водещ към университетите в България и в чужбина. Имаме много наши възпитаници, които в момента учат медицина, право, педагогика и други специалности. Една малка част от тях избират да бъдат теолози и да работят в тази сфера. Нашата  цел е да подпомогнем обществото, да бъдем от полза на обществото. Пратеникът Моххамед казва: Най-честитият човек от вас е този, който е в услуга на обществото. Така, че ние целим нашите кадри да бъдат в услуга на обществото.
 
-Колко джамии има на територията на Районно мюфтийство в Кърджали. Знаем, че постъпват много дарения от Турция. Как се изразходват?
-На територията на Районно мюфтийство – Кърджали имаме 282 джамии и месчида. Обиколили сме всички, направили сме снимки и сме ги документирали. По отношение на стопанисването на храмовете, ние сме една пета от функциите на Главно мюфтийство. В цяла България броят на джамиите е около 1500 при 21 районни мюфтийства.
В момента се стараем да назначим млади имами с цел да могат да изнасят лекции на хората. Да мотивират хората. Защо? Защото от години в България говорим  за материална криза,но имаме и морална криза, поради това се нуждаем от религиозно образование. Преди няколко дни бе направено откриване на ремонтираната джамия в Могиляне до Тюркян чешма.В Кърджалийско мюсюлманите правят хаир, дарения. Някои чрез Районното мюфтийство, други в конкретното населено  място. Има случаи на издигнато минаре, на подновени прозорци и врати. Една от особеностите на Кърджали е, че този регион е дал доста изселници. Една част от тях идват тук и правят много дарения. Това ни радва и ние сме им благодарни.
  
-Искам да Ви попитам дали във Вашата практика като районен мюфтия, сте се срещали със случаи на ислямофобия в Кърджали?
-Може би най-спокойното мюфтийство е в Кърджали. Аз съм много доволен. Хората тук уважават религията. В Кърджали, Джебел, Бенковски, Фотиново на петъчна молитва се събират около 600 богомолци. Това, което ми прави впечатление, че една голяма част от тях са младежи. Започваме Коран курсове на 70 места в Кърджалийско. В Кърджали имаме целогодишен Коран курс за момичета и отделен за момчета. В съботите и неделните дни се правят молебени за дъжд или панихида, наречена кьой мевлид – панихида за берекет и благодат на определено село. На всяко място ние изнасяме беседа с определена тема. Имаме беседи на дискове. Качихме ги и в интернет.
Срещу тези наши усилия за проповядване на исляма няма никакви негативни реакции от страна на християните. Това което ме радва е, че вече имам лична карта от Кърджали. Вечер се прибирам пеша и все повече хора – мюсюлмани и християни ме поздравяват.
  
 
Въпросите зададе:
Георги Кулов
hard admin

*

Top