Мюфтията Ерхан Реджеб: Децата в джамията са за добро! Целта ни е да разгледаме Свещения Коран, който е пренебрегван от години

Гюнер ШЮКРИ
По повод информацията, че деца учат Корана на летни курсове в Ардино и многобройните коментари под нея в регионалните и национални медии наместник-мюфтията на Районното мюфтийство в Кърджали Ерхан Реджеб заяви, че желанието им е да разгледат Свещения Коран, който е пренебрегван от години. Присъствието на децата в училищата към джамийските настоятелства било доброволно и самите те и техните родители приемали този летен ангажимент за нещо добро. „Искаме да направим всичко възможно за научаването и разбирането му. Да разберем Корана правилно, да го представим правилно, да го приложим в живота си правилно. Това е желанието на Аллах с.с.”, заяви наместник-мюфтията. Той подчерта, че основната мисия на Пратеника е именно правилната интерпретация на Корана и неговото емпирично приложение, съобразно волята на Създателя за добруването на човешките общества.
„Ние следвайки заветите на Пратеника и като непоколебими привърженици сме задължени да следваме неговия модел на поведение и да го прилагаме в живота си. Стремейки се да постигнем святост в ежедневието и да получим Аллаховата милост, така нужна на всеки една твар. Моля Всевишния да не ни лишава от своята благодат и опрощение” , каза още Ерхан Реджеб.
24rodopi.com
hard admin

*

Top