Мюфтията на Кърджали: Курбан Байрам сплотява обществото!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ,
СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ МЮСЮЛМАНИ,

Позволете ми от мое име и от името на Районно мюфтийство-Кърджали да Ви поздравя по случай настъпващия велик празник Курбан Байрам, който ще отбележим и ще празнуваме на 25.10.2012 ( четвъртък). Празникът ще продължи три дни.
Терминът „Курбан” от арабски означава „Приближаване”. Ибадетът „Курбан – жертвоприношение” ще ни приближи до Аллах и ще улесни задоволството на Всевишния. Тъй като „месото и кръвта не достигат до Аллах, а искреността на мюсюлманина, принасящ курбан достига до Аллах”. Историята на Курбана е свързана с Ибрахим ( а.с. –Мир нему), който беше на преклонна възраст и нямаше деца. „Той обеща на Аллах, че ако го дари със син, ще го поднесе като жертвоприношение.
И Аллах го дари със син, за да изпита всеотдайността на Ибрахим(а.с.). Той беше смирен! Готов да поднесе сина си Исмаил ( а.с.) като курбан. Аллах прие смиреността на Ибрахим (а.с.) и изпрати Курбан –коч, който да бъде принесен в жертва, вместо сина му. Всички мюсюлмани, които имат възможност и условия да заколят животно –Курбан, трябва да си спомнят тази история с пратеника Ибрахим(а.с.) и да бъдат благодарни, че не поднасят скъпите си синове, а вместо това поднасят животно за курбан.
Една от мъдростите на празника Курбан Байрам е, че сплотява обществото, заможните мюсюлмани подаряват част от месото на заколеното животно на нуждаещите се…„Честит е този, който дава садака, зекят, парче курбан и др., като наградата за правещия хаир, е в отвъдния свят. Другата мъдрост е, че животно, което е живо, за секунди си сменя света (умира)…, и ние хората не знаем кога и къде ще починем. Трябва да си направим равносметка и да бъдем снизходителни и разбрани един към друг. Така, че „Който спаси един човек, Аллах ще го дари със севап и благодат, като че ли е спасил цялото човечество“ – знамение от Корана.
Празникът Курбан Байрам се празнува по време на свещените посещения ( ХАДЖ) .
Нека нашите молитви (дуи) се слеят с молитвите на хаджиите, които ще бъдат в Арафат (мястото, където бяха опростени първите хора Адам и Хавва /Ева ) около Кябе (дома на Аллах), ще посетят гроба на последния пратеник (Мухаммед Мустафа), ще пият от свещената вода „земзем”, която е повод за приемане на молитвите.
Уважаеми братя и сестри мюсюлмани !
Втората ми радост е, че по време на празника Курбан Байрам, аз ще бъда в Мекка за да отслужа ибадета Хадж, откъдето ще отправя специални молитви за всички мюсюлмани, „опрощение” и в широк план- „здраве, благодат, щастие, успехи и най- вече разбирателство и мир за цялото човечество”.
Нека Аллах, Господарят на световете, Милостивия и Милосърдния да приеме нашите молитви и ибадета ни, да ни опрости, да отреди да бъдем комшии на Мухаммед в отвъдния свят .


С искрени уважения и сърдечни пожелания
Бейхан Мехмед – районен мюфтия

hard admin

*

Top