Мюфтията: Ние сградата няма да я закараме в Арабския свят, нека единият етаж да е музей

Ако съдът се произнесе по делото „Медресе или Музей” в полза на мюсюлманите, единият етаж от уникалната сграда ще бъде Историческия музей. Това е виждането на районния мюфтия Бейхан Мехмед по казуса.
„Единствено мюсюлманите не са си върнали имотите, както направиха българската православна църква и евреите. Затова водим тези дела. Сградата от една страна се знае като музей, но от друга страна старите мюсюлмани я знаят като медресе. И такава е тя за нас. Водим две дела. Едното е за  парцела,  а второто  – за сградата, построена с дарения  от мюсюлманите. Имаме документ от Министерството на културата, в който се казва, че сградата принадлежи на джамийското настоятелство в Кърджали.
Ние няма да вземем тази сграда и да я закараме в някоя арабска страна. Тя ще остане в Кърджали. Нека единият етаж  пак да е Исторически музей и да представлява България, но в същото време, тази сграда е на мюсюлманите”, коментира мюфтията.
hard admin

*

Top