Набират средства за реставрация на джамията в Любино

Гюнер ШЮКРИ

Започва набирането на средства за ремонт и реставрация на джамията в ардинското село Любино, която е една от най-старите джамии на територията на общината. За целта е създаден Инициативен комитет с председател Гюнер Мюмюн.

Молитвеният дом е на два етажа, като втория е предназначен за жените. Минарето е с височина 20 метра със самостоятелен вход и се забелязва от далечно разстояние. Уникалната архитектурна ценност е изградена през 1222 г. по хиджра (около 1807 г.) от местни майстори-строители. Единствена е в Източните Родопи, която има приземно помещение под основното молитвено помещение. Пред входа на джамията са руините на медресето, което е подготвяло духовници с по-нисък ранг – ходжи, имами, а в последствие е престроено за духовно училище.

Съществуващото положение на религиозния храм по настоящем е тревожно с опасност от разрушаването му. Наложително е да се извърши цялостен ремонт на покривната конструкция, възстановяване на мазилка и боядисване на стената на фасадата и помещенията. Изготвената количествена стойностна сметка възлиза на 58 000 лева, уточни председателят на Инициативния комитет Гюнер Мюмюн.

Дарителските средства за реставриране на джамията в Любино се събират в български левове в банкова сметка: IBAN  BG88STSA93000020882606, BIC: STSABGSF

hard admin

*

Top