Над 2 бона обезщетение за декар земя в Момчилград и Седлари

Кметът на община Момчилград Акиф Акиф стартира процедура по отчуждаване на имоти, намиращи се в землищата на Момчилград и на село Седлари във връзка с реализацията на обект “Пътна връзка гр.Момчилград  с път І-5 Кърджали-Подкова ново строителство от км 0+000 до км 1+205″.
За отчуждаващи се 0.738 дка в Момчилград Кенан Сабри ще получи 1 730 лева.
На наследниците на Мехмед Хасанчаушев се полагат 2 093 лева за 0.893 дка, които пътят ще „глътне”.
За да имат момчилградчани пряка връзка с международния път Кърджали-Маказа-Комотини, наследниците на Мюмюн Мюмюн ще се лишат от 1.620 дка земя в Момчилград, а на Хайрула Хайрулов – 0.394 дка в Седлари. Първите ще получат 3 796 лева, а вторите – 828 лева обезщетение.
hard admin

*

Top