Над 550 издадени ПИК в област Кърджали от офиса на НАП

Над 550 клиенти  са получили своя персонален идентификационен код (ПИК) от НАП в област Кърджали от началото на година. Чрез него клиентите на приходната администрация могат да следят информацията в данъчно – осигурителната си сметка и да проверят дали подписания от тях трудов договор съответства на информацията декларирана от работодателя им. От офиса на НАП съобщават, че с персоналния идентификационен код лицата могат да видят и осигурителния доход, върху който им се удържат и съответно внасят осигурителни вноски.  Чрез ПИК клиентите могат да поискат и издаването на документ, например удостоверение за липса на задължения.

Към момента най-използвани услуги чрез ПИК са:

– справка за трудов договор- позволява на лицето да провери вида на трудовия си договор – за пълен 8 часов работен ден или 4 часов такъв;

– справка за осигурителния доход- съдържа информация върху каква сума работодателят внася осигурителни вноски на съответното лице;

– справка за задължения за данъци и осигурителни вноски;

– справка за извършени плащания – съдържа информация за сумите платени от лицата през съответната данъчна година;

– справка за членството на лицата в пенсионен фонд.

Всеки клиент проявил интерес към услугата, може да получи своя персонален идентификационен код, като посети офис на НАП по постоянен адрес и подаде заявление по образец. Издаването на ПИК  е безплатна услуга, както всички останали предлагани от Националната агенция за приходите, той се получава в момента на подаване на заявлението,  лично от лицето, съобщават от офиса на НАП в Кърджали. Удостоверението за ПИК съдържа комбинация от 12 символа и позволява достъп до част от  E-услугите на НАП,  за които не се изисква електронен подпис.

hard admin

*

Top