Най-големите села в Община Крумовград по брой жители

Храстово: 9 014 жители; Скалак: 1 041 жители, Полковник Желязово: 1 001 жители

Това са данните от преброяване на населението направено през 2011 година и публикувано в официалната страница на община Крумовград в Wikipedia

Класацията продължава със Голямо Каменяне: 1190 жители, Звънарка: 598 жители, Пашинци: 1463 жители.

В едни от най-големите по площ села, жителите са в пъти по-малко…

Аврен: 385 ж, Егрек: 615 ж, Черничево: 246 ж, Горни Юруци: 177 ж…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *