Най-много длъжници на „В и К“ има в „Боровец“ и „Възрожденци“, дружеството в акция „Да си приберем 1 600 000 лева“

„В и К” в Кърджали започва по-експедитивно събиране на дължимите суми от неизрядни абонати, обяви управителят инж. Кера Василева.
Неизплатените суми от физически и юридически лица и държавни институции към момента са 1,6 млн. лв. Частните абонати са сред по-неизрядните платци отколкото фирмите, те дължат на оператора 900 хил. лв. Най- големите длъжници са домакинствата от кварталите „Боровец” и „Възрожденци” в Кърджали. Има абонати, които са натрупали по няколкостотин лева за последните години.
Сред сериозните длъжници, ползващи услугите на ВиК при юридическите лица, са МБАЛ”Д-р Атанас Дафовски” и ОЦК. Общо те и останалите фирми и институции дължат 700 хил.лв.
Водното дружество в Кърджали поддържа един от най-високите стандарти на питейната вода в страната. „Контролът се извършва съгласно Наредба № 9 като периодично се предприема съвместен мониторинг от експерти на Регионалната здравна инспекция и наши специалисти”, уточни управителят на „ВиК” Кърджали инж. Василева. В момента цената на питейната вода, която плащат абонатите в Кърджали, е 1.20 лв. без ДДС и 9 стотинки за отпадъчните води.
hard admin

*

Top