Най-успешната седмица за успешния кмет! 26 млн. лв. преобразяват Ивайловград

Ивайловград изпрати една емблематична седмица. „За мен това беше най-успешната седмица за Ивайловград! Една от споделените ми с Вас мечти за града вече е факт!
Община Ивайловград първа внесе, първа получи одобрение и първа подписа Договор за „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ивайловград”.Не приемайте този проект като един от многото! Това е здравата основа върху която Ивайловград ще стъпи през следващите 7 години. Когато другите Общини се борят да бъдат поканени за участие, ние вече имаме подписан договор за безвъзмездно финансиране в рамките на 200 000 лв! Честито, Ивайловград!”, се обърна към съгражданите си по този повод кметът на общината Диана Овчарова.
„За Ивайловград и ивайловградчани интегриран план за градско възстановяване и развитие означава: изцяло нови улици, осветление, канализация, нови паркове, детски площадки, обновени градски пространства и ангажираност на безработни лица в изграждането на всичко това, което ние, жителите на Ивайловград решим. Означава 26 милиона, които за 7 години да бъдат вложени само и единствено в Ивайловград. Тези средства не спират по никакъв начин гарантирания бюджет на общината, както и не създават пречка при изпълнение на вече започнатите и кандидатстването по нови проекти. Да си представим как искаме да изглежда града ни след 7 години и заедно, да разпишем идеите за по-добро бъдеще. Ще разчитам на всеки един от Вас да се включи в предстоящите обществени дискусии. Ще очаквам да чуя Вашите предложения. Тук е мястото да поясня, че Ивайловград има уникален шанс, защото е един от 32-та града, поканени за участие и получили безвъзмездно финансиране за изработването на интегриран план. Осъзнавайки факта, че единствено градове с такива планове ще имат възможност да получат директни плащания по линия на ЕС насочихме всичките си усилия към разработването му. Този документ ни позволява да започнем работа още с влизането в новия програмен период, без нито ден забавяне. Работих, вложих цялата си енергия, за да се осъществи този проект и за да може моят роден град да мери сили с най-добрите градове в България! Сега е време всички да се обединим!
Друго голямо събитие за Общината е зелената светлина, която получихме от Държавен фонд „Земеделие” за стартиране на реалната работа по 4 проекта, спечелени по мерки 313 и 321 на Програмата за развитие на селските райони през 2012 г. Вече имаме официално разрешение да сключваме договори и да извършваме плащания по проектите, които са на обща стойност около 6 милиона лева. За община Ивайловград това означава 15 км изцяло нови пътища; нов облик на сградите на читалищата в Ивайловград и кв. „Лъджа”; ново оборудване за тях; нов туристически информационен център и подобряване на услугите, предоставяни в сферата на туризма. Пред служителите в Общинска администрация стои изключително сериозното предизвикателство да се справят с администрирането на 12 обществени поръчки, които ще бъдат обявени във връзка с 4-те проекта. Зад безпроблемното реализиране на една обществена поръчка стои трудът и знанията на много колеги от Общинска администрация и на външни специалисти, които са безспорно необходими за изготвянето на качествени технически задания, обявяването им в “Агенцията по обществените поръчки”, получаването и отварянето на оферти, тяхното разглеждане и избор на най-добро предложение, спазването на определените срокове всичко това изисква сериозен административен ресурс и набор от компетентности.
Това беше един от мотивите ни да внесем миналата седмица по Оперативна програма „Административен капацитет” проект с работно заглавие „За по-добро местно управление в Община Ивайловград”. За да работим с високите критерии, които сме си поставили при изпълнението и на обществените по ръчки и на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие ни е необходима максимално добре подготвена и работеща администрация.
Нашата администрация и в момента работи доста резултатно. Доказателство за това е договорът, който подписах миналата седмица с Министерство на околната среда и водите по проект „Почистване, озеленяване и облагородяване на общински терени и изграждане на детски кът за игра в град Ивайловград” на обща стойност 10 000 лв. Този проект изработихме и спечелихме със собствени сили. Убедена съм, че жителите на града ни ще оценят по достойнство стремежа ни да създаваме красива, удобна и безопасна среда за игра на нашите деца.
Разчитам на Вас, родителите, да се включите активно с конкретни предложения и мнения за предвидените дейности по проекта. Няма съмнение, че всички желаем да живеем в чиста околна среда, а когато става въпрос за децата ни не трябва да има никакъв компромис.
Затова Ви каня в 11.30 ч. на 15 април 2013 г. да се срещнем и обсъдим идеите които имате на площадката до параклиса!”, каза още градоначалникът в посланието си към ивайловградчани.
Тази седмица беше подписано и споразумение между министъра на икономиката, енергетиката и туризма и кмета на община Ивайловград във връзка с предстоящото саниране сградата на училището в Ивайловград. Тук процедурите вървят по законоустановения ред и скоро видимият резултат ще е налице.
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *