НАП-Кърджали: Бъдещите студенти внасят до 25 август здравните си осигуровки

Бъдещите студенти и младежите, които все още не са започнали работа трябва да внесат сами здравните си осигуровки. За първата такава, която е в размер на 16,80, срокът е 25 август, напомнят от  офиса на НАП в Кърджали.
Съгласно действащите закони, лице, което не плати осигуровките си за здраве повече от 3 месеца за период от 36 месеца, губи пациентските си права. Важно условие преди плащането, е подаването на декларация Образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Тя се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване.
Здравните вноски се превеждат по отделна сметка, указана във всеки офис на НАП, с код за вид плащане: 56 11 11. Ако все пак младежите пропуснат да внесат навреме своите здравни осигуровки, преди да го направят е задължително да проверят актуалния размер на вече начислената лихва за забавяне в сайта на НАП. Размерът на дължимите здравни вноски може да се провери и по телефона. Услугата е автоматична и изисква въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.
Българските студенти, които са избрали да продължат образованието си в чужбина не бива да забравят при завръщането си в България да получат от висшето учебно заведение уверение за успешно приключил и заверен семестър или учебна година-редовна форма на обучение. Същото следва да се преведе от заклет преводач и да се представи в НАП, за да бъде коригиран здравния статус на лицето, и то да може да ползва услугите платени от НЗОК.
24rodopi.com
hard admin

*

Top