НАП-Кърджали: Сметките на 140 фирми могат да се запорират, дължат 2 млн. лв. данъци

Банковите сметки на близо 140 фирми с невнесен в срок корпоративен данък за близо 2 млн. лв. могат да бъдат запорирани, ако до седмица не платят дълга си или не представят обезпечение. Това обявиха от офиса на НАП в Кърджали.
Става дума за деклариран, но невнесен в законовия срок до края на март корпоративен данък от фирми, регистрирани в област Кърджали. Преди да започне принудително изпълнение обаче, от НАП осъществяват контакт с представител на фирмата по телефона. От колцентъра на ведомството разясняват на длъжника възможностите за плащане и рисковете от неизпълнение на задълженията, включително възможността имуществото на дружеството да бъде изнесено на публична продан.
Припомняме, че законът допуска по изключение и плащане на части при временни финансови затруднения, но за целта длъжникът трябва да се свърже с публичен изпълнител в НАП, да представи обезпечение и погасителен план, поемайки задължение заедно със старите, да покрива и всички нововъзникващи задължения към бюджета.
НАП предлага електронна справка за задължения на сайта си, като за целта е необходим електронен подпис или безплатният персонален идентификационен код (ПИК).
24rodopi.com
hard admin

*

Top