НАП търси да назначи 10 служители за контрол на стоките на пунктовете „Маказа“ и „Златоград“

Националната агенция по приходите (НАП) търси да назначи 10 служители, които ще работят на ГКПП „Маказа”, граничния пункт край Златоград и на други места в Кърджалийско и Смолянско. Те ще работят в новото звено „Фискален контрол”, което ще стартира дейност от 1 януари 2014 г. Агенцията е обявила конкурс за длъжността „старши инспектор по приходите” – 2 бройки, и „инспектор по приходите” –  8 бройки.

Общо в страната НАП търси да назначи 105 служители. Екипите ще правят проверки в близост до граничните пунктове между България, Румъния и Гърция, както и във вътрешността на страната – на местата, където транспортните средства ще бъдат разтоварвани под данъчен контрол.

Конкурсът за свободните работни места ще се проведе на два етапа. На първия участниците ще решават тест, чиято цел е да се установят професионалните им знания. Допуснатите до втория етап ще бъдат и интервюирани.

Работата на инспекторите във фискалното звено ще бъде свързана с физически и документален контрол на стоки, представляващи висок фискален риск. Данъчните ще следят как се движат стоките, дали се реализират на територията на България, изнасят ли се за трети страни и дали всички транзакции се отразяват коректно в счетоводните и финансови документи на превозвача, получателя и доставчика. Служителите в звеното ще бъдат обезпечени с транспортни средства и техническо оборудване за изпълнение на функциите си.

Кандидатите за работа в НАП трябва да подадат документи до 15 декември.

Размер на основната заплата, определена за длъжността: „старши инспектор по приходите” е 850 лева, а за „инспектор по приходите” – 700 лева.

hard admin

*

Top