Настоятелство „реанимира” болницата в Ардино

Гюнер ШЮКРИ 

Учредяват болнично настоятелство на Многопрофилната болница за активно лечение в Ардино. Идеята е на общинските съветници от местния парламент. Настоятелството има за цел да подпомага болницата в нейната дейност за по-добро задоволяване на обществените потребности от медицински услуги

Председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям заяви, че местните парламентаристи са загрижени за запазването на лечебното заведение, което се намира в отдалечен рисков, планински район. Той съобщи, че учредителното събрание ще се проведе на 11 февруари от 16 часа в заседателната зала на общината. Покана за участие са изпратени до общественици, бизнесмени, дарители на лечебното заведение, представители на неправителствени организации и други лица.

Болничното настоятелство съгласно Закона подпомага изграждането и подържането на съоръженията, оборудването и имотите на болницата, предлага мерки за подобряване на дейността му и при необходимост провежда акции и информационни кампании за привличане на обществени сили и средства за подпомагане.

Въпреки високите нормативни изисквания, икономическата криза и недостига на финансови средства през 2013 година, МБАЛ „Ардино”ЕООД предстои да подпише договор с Районната здравно-осигурителна каса в Кърджали. Предметът на дейност е болнична медицинска помощ по следните медицински специалности: вътрешни болести; кардиология; педиатрия; хирургия; анестезиология и интензивно лечение; акушерство и гинекология; клинична лаборатория и образна диагностика.

Лечебната дейност се осъществява в четири отделения: вътрешно отделение с 20 легла, детско, хирургично и АГ отделения с по 10 легла.

hard admin

*

Top