Наши физици на обучение в Европейската ядрена организация

Три представителки на кърджалийски училища се завърнаха от едноседмично обучение в „Европейската организация за ядрени изследвания” (CERN). Това е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. Йовка Тананова от ГПЧЕ „Христо Ботев”, Таня Тюркеджиева и Соня Райкова от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” участваха в поредната Национална учителска програма за квалификация, финансирана от Министерството на образованието. Страната ни е петнайсетата държава членка на Европейската организация за ядрени изследвания с национална програма за обучение на преподаватели.

ЦЕРН разполага с най-големия комплекс от ускорители в света и събира физици от цял свят, които проучват произхода на материята и силите, които я удържат. Големият адронен колайдер е с дължина 27 км и се намира на 100 м под земята. В построяването и експлоатацията му участват повече от 10 000 учени и инженери от 100 страни. Намира се в тунел под френско-швейцарската граница в близост до Женева. В него се симулират условия, близки до тези в ранните моменти от развитието на Вселената.

hard admin

*

Top