На всеки жител на Момчилград се падат по 1 932 лева по европейски програми

По брой одобрени проектни предложения от европейските фондове Община Момчилград дели 31-о място в страната с общините Плевен, Хасково, Димитровград, Горна Оряховица.
В първия програмен период 2007-2013г. администрацията е със 18 спечелени проекта на обща стойност 31,1 млн. лева. С население от 16 263 души на жител от общината се падат договорени 1 932 лева и изплатени 901 лева, което отрежда престижно място на Момчилград  в усвояването на европейски средства.
hard admin

*

Top