На семинар в Ардино разясняваха мерки по Програмата за развитие на селските райони

Днес в заседателната зала на Община Ардино се проведе семинар по ос 2 – мерки: 211, 212, 213 и 214 от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.). Инициативата е част от тематична информационна кампания на Министерството на земеделието и храните. С мултимедийна презентация Господин Стефанов – експерт в областта на финансирането на селските райони от Европейския съюз, представи мерките 211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони (НР1)”, 212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските (НР2)”, 213 „Плащания по Натура 2000″ и 214 „Агроекологични плащания”. Господин Стефанов информира земеделските стопани за актуалните промени в нормативната уредба, както и възможностите и начините за кандидатстване и ангажиментите им по различните мерки и направления на ПРСР във връзка с получаването на финансови средства.

Във форума участваха представители на Общинската земеделска служба в Ардино и земеделски стопани от територията на общината.Гюнер ШЮКРИ

hard admin

*

Top