На сесия в понеделник в Крумовград променят транспортната схема за превоз на деца и ученици

Общинският съвет в Крумовград ще проведе на 28 септември единадесетото си редовно заседание. В проекта за дневен ред са включени осем точки.

Кметът на общината Себихан Мехмед ще предложи изменение на транспортната схема за специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици за собствена сметка.

Съветниците трябва да одобрят актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 –2023 г. , както и актуализират програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Предвижда се още заседанието да одобри изготвени пазарни оценки за разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост и актуализация на разчета на капиталовите разходи за 2020 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *