На 9 януари ще се проведе публичното обсъждане на проектобюджета на община Крумовград

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Крумовград за 2019 година ще се проведе на 9 януари – сряда, от 15 часа в залата на Общинския съвет в града.

До тази дата могат да се подават писмени предложения и препоръки от страна на граждани, институции, бизнес, неправителствени организации и синдикати относно мерки и дейности, които да залегнат в основния документ.
Целта е бюджетът на общината за настоящата календарна година да отговаря максимално на очакванията на жителите. Желаещите да внесат предложение могат да го направят в деловодството на общинската администрация или по електронен път.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *