Неправилно връчили акт на Валентин Манев, той спаси 20 000 лева на Валентин Захариев

Районният съд в Кърджали отмени акт за 20 000 лв., наложен от Инспекцията по труда на ОЦК за това, че дружеството на Валентин Захариев не е изплатил заплатите на 446 работници за юни 2012 г. До решението на съда се стигнало, защото актът е подписан от тогавашния икономически директор Валентин Манев, когото собственикът на ОЦК не е упълномощил за подобни действия.
Спорът влезе в съда, след като ОЦК обжалва санкцията на инспекцията.
В жалбата на ОЦК се сочи, че наложената санкция е многократно завишена и неоснователна, тъй като оловният и цинков завод не работели, нямало приходи, за да изплаща заплати.
Становището на „Инспекция по труда” е, че наказателното постановление трябва да бъде потвърдено като правилен и законосъобразен акт. Извършено е нарушение на Кодекса на труда, а санкцията е в такъв голям размер, заради многократното извършване на подобни нарушения от ОЦК.
В началото на юни м. г. служители в дирекция “Инспекция по труда” извършили проверка по спазване на трудовото законодателство в управлението на ОЦК. Установили, че работодателят не е изплатил начислените по ведомост заплати за месец юни 2012г. на общо 446 работници и служители. Това трябвало да стане най-късно до 31.07.2012г. заради уговореното месечно изплащане на трудовото възнаграждение. За нарушението е съставен акт, връчен същия ден на икономическия директор Валентин Манев. Актът трябвало да бъде подписан от законен представител на ОЦК, какъвто онзи момент Манев не е бил, защото нямал правомощия за подписване и получаване на съставени актове за нарушения.
На 26.09.2012г. е издадено наказателно постановление, с което на ОЦК е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 20 000 лева. Работодателят вече е бил санкциониран за подобно нарушение с наказателно постановление от 15.06.2012 г.
Съдът приема, че наложеното наказание е правилно. Но заради това, че е допуснато нарушение при връчването на акта, го отменя. След като актът не е даден на нарушителя/ОЦК/, на неговия законен представител или на изрично упълномощено за това лице, той според съда е незаконосъобразен. И е достатъчно основание за отмяната му. 
hard admin

*

Top