Неправителствени организации осъдиха проявите на расизъм и ксенофобия в декларация

Представители на неправителствени организации се обявиха против расизма, ксенофобията и антисемитизма в нарочна декларация до медиите. В нея те изразяват и своята загриженост към проявите на хулиганските посегателства към представители на малцинствата в страната. Предоставяме на читателите ни пълният текст на декларацията:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, долуподписаните представителите на неправителствените организации
Като констатираме с тревога нехарактерни за българското общество и ескалиращи напоследък прояви на расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и нетърпимост към различията;
Като намираме за противоречащи на европейските ценности хулиганските посегателства срещу представители на малцинствата;
Като изразяваме убеденост, че гражданското общество и медиите ще проявят толерантност и зрялост, като няма да допускат недемократични и противозаконни прояви с дискриминационен характер.
С настоящата Декларация:
Изразяваме своята дълбока загриженост и тревога от тези събития и се противопоставя на всеки акт, който провокира проявата на етническа и расова омраза, дискриминация, насилствени действия и страх в обществото;
Изразяваме категоричното си убеждение, че Република България в качеството си на член на ЕС е демократична държава с върховенство на закона и с гарантирани права и основни свободи на човека, включително в сферата на сътрудничество и диалог между хората с различна етническа, културна и религиозна идентичност;
Решително осъждаме всяка проява на расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и нетърпимост към различията в Република България;
Призоваваме всички държавни органи, които са управомощени да защитават гражданите от дискриминация, неотклонно да се противопоставят с всички законни средства на проявите на расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и нетърпимост към различията.
Изразяваме своя апел към цялото българско общество за повишена чувствителност към речта на омразата и остра, категорична реакция на нетърпимост към нея.

От представителите на долуподписаните граждански организации:
– Дружество за турска култура и изкуство- Кърджали 
– Дружество на учителите по турски език в южна България – Кърджали
– Дружество за турска култура „Зейбеклер” – гр. Момчилград
– Дружество за турска култура и изкуство „10 Май” – с. Караманци, обл. Хасково
– Дружество за турска култура и изкуство и взаимодействие –гр. Момчилград

hard admin

*

Top