Непродадени елхи съхнат във фирмен двор

Непродадени елхи съхнат в двора на фирма в Кърджали.

hard admin

*

Top