Не достигат! От 35 съдебни заседатели в Кърджали, 24-ма са от Черноочене

В Районния съд в Кърджали от общо 35 съдебни заседатели  24 са от община Черноочене, сочи докладът за гражданското наблюдение на съда, за който 24rodopi.com вече писа.
В състава на заседателите 22 са жени и 13 мъже. По степен на образование най-много са висшистите – 18 души. С полувисше образование са 4 души, със средно образование – 3. Останалите се разпределят по равно: с полувисше образование- 3, със средно образование – 3. 15 съдебни заседатели са пенсионери. През последните шест месеца 15 са участвали активно в съдебни заседания.

Възнаграждението, което получават съдебните заседатели е малко. За това те отказват да участват в заседанията на съда. В съда определянето на съдебни заседатели за участие в съдебни състави е по следния начин –  административният секретар се свързва по телефона със съдебните заседатели и ги кани да участват в заседанията по конкретните дела. Съгласяват се тези, които са свободни в определения ден и час, тъй като по-голямата част от тях работят. Не се изготвя писмен документ за проведен жребий. Поради ограничения брой на съдебните заседатели, определянето на резервни съдебни заседатели е затруднено. Следи се равномерната натовареност и броя на участията на съдебният заседател в съдебни заседания, при спазване правилото за броя на участията – най-много 60 дни в една календарна година. Резервните съдебни заседатели се определят от съдията по съответното наказателно дело.

hard admin

*

Top