Нивото на яз. „Ст. кланедец“ се е покачило със 7 см., на яз. „Кърджали“ – 2 см

Нивото на язовир „Студен кладенец” се е покачило едва със 7 сантиметра, на язовир „Кърджали” – с 2 сантиметра.

„Това е далеч под всякакви критични точки. Няма сигнали за бедстващи хора. Има отделни паднали дървета по пътя, които своевременно се премахват, заяви областният управител Иванка Таушанова.

hard admin

*

Top