Николай Бурулянов и фамилия – пчелари №1 на България за 2013 г.

В традициите на българското пчеларство стоят семейството и предаването на занаята между поколенията във фамилията. Този наш феномен предизвиква специализираното издание „Пчела и кошер“ да отличи за 2013 г като пчелар №1 на България три поколения на една родопска фамилия. Николай Бурулянов и фамилия – това са призьорите за настоящата година. Кои са те и какво ги отличава от останалите български пчелари?
Семейна пчеларска ферма “Родопски мед” е създадена през 1979 г. от Вълко Величков в околностите на град Кърджали. В нея участва цялото му семейство – той, съпругата му Желка, дъщеря му Даниела. След 1993 г. в работата на фермата се включват неговият зет Николай Бурулянов и внукът му Владимир Бурулянов. Нивото на образованост на членовете на фермата е на завидна висота. Освен дългогодишната практическа подготовка и придобитите знания по отглеждането на пчелните семейства и добиването на качествени пчелни продукти, членовете на семейна ферма “Родопски мед” не престават да се квалифицират през годините, да трупат знания и теоретичен опит, които да прилагат в практическата си работа на пчелина.
Вълко е дипломиран и действащ пчелар – проверител, Николай е завършил висше образование във ВИЗВМ град Стара Загора със специалност “Зооинженер”, Даниела, Николай и Вълко са преминали курс на обучение по биологично пчеларство.
През 2000 година Николай Бурулянов възстановява пчеларското дружество в Кърджали, което е със статут на ОБПС. Николай е дългогодишен успешен председател на пчеларско дружество “Акация” Кърджали, от възстановяването му през 2000 г. и досега.
За времето от 1996 г. до 2008 г., Николай Бурулянов три мандата е бил член на управителния съвет на Пчеларския съюз, ръководен от Стефан Стефанов и Ганчо Ганев. Той е бил и заместник- председател на Национална браншова организация “Български пчеларски съюз” /НБО „БПС”/. Посочените изяви на дружеството и лично на Николай подсказват недвусмислено отговорен подход и оригинално иновативно мислене във всички разновидности от пчеларския живот. Доброто организационно състояние на пчеларското дружество и областен пчеларски съвет са доказателство за това.
В момента пчеларската фамилия разполага с 210 пчелни семейства, разположени на четири пчелина в района на с. Мандра, Хасковско – в местностите “Ченгене конак”, “Иванова чука”, “Язовира” и един в с. Мандра.
Пчелните продукти в пчеларска ферма “Родопски мед” се добиват в съдове от неръждаема стомана и в условия, отговарящи на всички норми за добив и обработка на хранителни продукти. Разфасоването става само в абсолютно нов амбалаж и при отлични хигиенни условия. Готовата продукция се съхранява в сухо и хладно помещение.
През 2013 г. фермата преминава на по-високо ниво на развитие, като закупува собствен магазин в Кърджали, в който излага всички пчелни продукти, добивани във фермата. Там предлага всичко необходимо за пчелите и пчеларя. Даниела Бурулянова създава своя фирма, която се ангажира с развитието на магазина и търговската дейност. Към центъра има складово помещение, оборудвано с всички артикули, използвани в пчеларската практика. Стремежът на фирма „Пчеларски център – Кърджали” е да развива и утвърждава търговията с пчелни продукти и пчеларски инвентар на едно достъпно за българския клиент, но и качествено, европейско ниво. Фирмата има клиенти вече и от съседна Гърция и от Турция. Ориентацията на фирмата е към качествени стоки на приемливи цени. Отглеждането на пчелните семейства отговаря в голяма степен на изискванията за биологично пчеларство, имайки предвид профилактичното третиране на пчелните семейства с препарати, съобразени за биологично пчеларство и това, че пчелините се намират в екологично чист район. Затова и добиваните продукти са на ниво, което ги доближава максимално до нивото на биопродукти.
През последните две години членовете на фамилията развиват и нова своя дейност – производство на восъчни свещи в нестандартни форми, ръчно изработени, по собствена идея. Не липсват и идеи за бъдещо развитие – увеличаване на добивите на всички пчелни продукти и реализацията им на пазара в натурален и преработен вид. Като идеи за едно следващо качествено ново ниво на развитие на дейността си, фирмата залага на производство на собствена марка лечебни смеси, в състава на които присъстват основно натурални пчелни продукти.
Изграждането на музей на пчелите и пчеларството и на музей на традиционния български бит от края на ХІХ и началото на ХХ век е отдавнашна идея, макар и да не е пряко свързана с основната дейност.
Изграждането и функционирането на цех за преработка и пакетиране на пчелни продукти е пряко свързана с основната стопанска дейност на пчеларската фамилия и се явява нейно естествено продължение, като затваря пътя от производството до реализацията на произведената продукция.
Снимка: „Пчела и кошер“

hard admin

*

Top