Новата съдебна карта: Закриване на прокуратурите в Момчилград, Ардино и Крумовград

Закриване на районните прокуратури в Момчилград, Крумовград и Ардино и пренасочване на ресурса им към районната структура на държавното обвинение в Кърджали. Тази възможност се анализира в Окръжната прокуратура край Арда. Дейностите са част от реорганизацията на съдебната карта в страната. Това обяви членът на Висшия съдебен съвет и бивш зам.-председател на Апелативната прокуратура в Пловдив Румен Боев.
Темата е била дискутирана от прокурори от апелативната зона в Пловдив, която включва прокуратурите в Кърджали, Смолян, Пловдив, Хасково, Пазарджик и Стара Загора.
„В съдебната система изоставаме значително относно съвременните средства за комуникация. Това не е проблем само на ВСС, а на всички нива. Смисълът е да се види как заработва електронното правосъдие и тогава да започне усъвършенстването на системата относно равната натовареност, системата на случаен подбор. В момента какво става-един прокурор от Свиленград за един месец работи толкова, колкото двама прокурори в Ардино за една година. Ако пътува преписката, а не прокурорите, този проблем би се избегнал до голяма степен, особено когато не се налага да се защити прокурорския труд в съдебната зала, тоест вкарва се обвинителен акт или се защитава споразумение”, твърди Боев, цитиран от „Марица”.
По думите му, при закриване на прокуратурите в Момчилград, Крумовград и Ардино, щатовете в прокуратурата в Кърджали ще се увеличат с 9.
hard admin

*

Top