Нова защитена местност край Морянци, заради „родопска орхидея“

В Министерството на околната среда и водите и Екоинспекцията в Хасково е внесено предложение от Ботаническа градина към БАН за обявяването на нова защитена местност в региона с цел опазване находище на вида Рехавоцветен салеп.

Тя се намира в землището на крумовградското село Морянци.

През май м.г. там е открита една от най-големите в страната популации на вида. Рехавоцветният салеп е включен в списъка на видовете, обекти на Националната система за мониторинг. Процедурата по обявяването на защитената местност включва и промяна на начина на трайно ползване на земята от „нива“ на „ливада.

В границата на защитената местност са позволени всички традиционни ползвания като косене, но се забраняват промени в предназначението и начина на трайно ползване на земята, строителни дейности, разораване и разкопаване на земята, внасяне на неместни растителни видове, използване на торове и пестициди, търсене, проучване и добив на подземни богатства, както и паша от 1 март до 31 юли.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0 Shares
Share via
Copy link