Нова наредба на МВР за шофьорите

Нова наредба на МВР определя условията и реда за отнемането на контролни точки на шофьорите за извършени нарушения при управление. Всеки шофьор без нарушения стартира с максималния брой от 39 точки. Отнемането на контролни точки се извършва въз основа на влязло в сила наказателно постановление.

Най-много точки – по 13, падат при повторно извършване на два вида нарушения – за управление с концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда и превишаване на скоростта на движение с над 31 км/час.

По 12 контролни точки се отнемат в случаите на отказ на водач да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване на употреба на алкохол или упойващо вещество и за превишаване на разрешената максимална скорост на движение с над 51 км/час.

По 10 контролни точки губят водачите, които използват устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение и за превишаване на разрешената максимална скорост на движение от 41 до 50 км/час.

За четири вида нарушения се отнемат по 8 контролни точки – за преминаване на светофар на червена светлина; за неизпълнение на задължението за поставяне на предпазен колан или носене на каска; за неправилно преминаване през пешеходна пътека; за неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус.

Със загуба на 7 точки се наказват водачите, шофирали с превишена скорост от 31 до 40 км/час и за нарушение на знака “Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство”.

Любителите на разговори по мобилния телефон по време на движение рискуват да загубят 6 точки, ако не разполагат с устройство, позволяващо използването на телефона, без участието на ръцете. Също толкова точки се отнемат за престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели МПС по посока на движението.

26 е броят на нарушенията, които водят до отнемане на контролни точки. Наредбата е обнародвана в Държавен вестник, бр.4 от 15.01.2008 г. и влиза в сила 30 дни след обнародването.

hard admin

*

Top