Новината в снимки: Всички обичат моста на султан Селим І

Дяволският мост (Шейтан кюпру) край Ардино, недалеч от село Дядовци, е един от най-отличителните и запомнящи се мостове в цяла България, включен е в много туристически пътеводители и албуми.

Мостът е разположен на 420 метра надморска височина, ограден от двете страни от стръмни склонове, достигащи до 800 метра надморска височина. Дължината му е 56 метра, широчината — 3,5 м, трисводест, като на сводовете на страничните му ребра са направени отвори с полукръгли сводчета за оттичане на водата. Височината на централния свод е 11,50-12 метра, а по ръба е запазен каменен парапет с височина 12 см.
Мостът е построен в началото на 16 век по заповед и желание на султан Селим I като част от път, свързващ Горнотракийската низина с Беломорска Тракия и Егейско море. На 24 февруари 1984 г. мостът е обявен за паметник на културата.
На мястото на днешния мост някога е имало римски мост, част от значимия античен път Виа Игнация, свързващ Бяло море и Тракия през проход Маказа. Според енциклопедията Уикипедия по нареждане на султан Селим I през средновековието мостът бил възстановен, за да продължат и търговските връзки между двата географски района. Той бил известен с името „Шейтан кюприя” (в превод от турски: Дяволски мост). За изпълнител на задачата се приема майсторът Уста Димитър от съседното село Неделино. Той вградил останките на римския мост в новата конструкция, използвайки само камъни от местността.
В близките дни ще бъде готов асфалтовият път от Ардино до Дяволския мост.
hard admin

*

Top