Новината в снимки: Кризата с боклука

4 януари 2013-та година. Едни си тръгват, други заемат техните позиции.

След 10 години, „Титан клинър” изтегля съдовете си за смет от Кърджали. Новите „бобри” се доставят от компанията „Волф”.

Колосите в сметосъбирането ще се срещнат отново след 6 месеца.

hard admin

*

Top