Новината в снимки: Новият бюст-паметник на ген. Делов

Реставриран е бюст-паметникът на ген. Васил Делов в Кърджали. Ремонтът е струвал над 6 500 лева.

Кърджали, 19 октомври 2012 година

hard admin

*

Top