Новите директори на Пазара на производителите: Имаме 47 на сто ръст в приходите

Новото ръководство на „Пазара на производителите” в Кърджали ще се отчете пред общинските съветници на сесията в сряда.
В изпълнение на Програмата за финансова стабилизация на общинското дружество, изпълнителният  директор Рамадан Вели отчита, че приходите са увеличени с 47 на сто, при заложен ръст от 15 на сто.
Припомняме, че през миналата пролет, след два неуспешни опита,  с 21 гласа „за”, 6 „против” и 10-ма „въздържали се” Общинският съвет прие новия директорски борд на тържището, в който влизат Тодор Стоев, Бахтияр Халил и Рамадан Вели.
През юли Общинският съвет даде съгласието си „Пазар на производителите – Кърджали” ЕАД да сключи договор за кредит с „Алианц Банк България” АД в размер до 5 400 000 лв. за рефинансиране на съществуващия дълг на дружеството. Периодът на погасяване е 10 години при лихва до 6,5 %.
През октомври съветниците решиха да бъде предоставен безлихвен заем в размер на 700 хил. лв. на “Пазара на производителите”. Средствата са от продажбата на парцела в кв. „Студен кладенец”, който бе купен от „Кауфланд България”.
hard admin

*

Top