Новият генерален консул Алпер Акташ: Насърчаването на инвестициите на турските бизнесмени тук ще бъде сред приоритетите ми!

Генералният консул на Република Турция в Пловдив Алпер Акташ официално встъпи в длъжност. Той пристига от турското посолства в Лондон, сменя досегашния генерален консул Шенер Джебеджи.
35-годишният дипломат Алпер Акташ е завър­шил Международни отношения в Близко­източния технически университет в Анка­ра, владее английски, френски и италианс­ки. Започва кариера­та си във Външно ми­нистерство, а от 2005 до 2007 година е трети секретар в По­солството на Турция в Багдад. След това е назначен за втори секретар в посолст­вото в Париж, а през 2010 г. се издига до първи секретар в Ко­лежа по отбрана на НАТО (Италия). Преди Лондон е ръководел Дирекцията за връзки с Ирак във Външно министерство в Анкара.
Послание на Генералния Консул на Република Турция в Пловдив г-н Алпер Акташ:
Уважаеми съграждани и сънародници,
Встъпих в длъжност като Генерален Консул на Република Турция в Пловдив на 11 септември 2014 г. Генералното ни Консулство, действащо от 1924 г. насам в Пловдив, което е едно от първите представителства в чужбина в историята на Републиката ни, се премества в сегашната си сграда през 1988 г. Административната ни сграда с модерна инфраструктура дава възможност да се предоставят консулски услуги с най-високо качество и по най-бързия начин подобаващо на гражданите ни.
Консулския окръг на Генералното ни Консулство, едно от най-близките от географска гледна точка до Турция, освен Пловдив обхваща Кърджали, Пазарджик, Хасково, Смолян, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново.
Отношенията между Турция и България се развиват с бързи темпове във всички сфери. Целта ни е да дадем своя принос за развитието на двустранните отношения и засилването на приятелските взаимоотношения между турския и българския народ в консулския ни окръг. С различни дейности в сферата на икономиката, търговията, науката, образованието, култура, изкуство и други се полагат усилия за представянето на държавата ни в България. Съгражданите и сънародниците ни, живеещи в България действат като важен мост в това отношение.
Насърчаването на икономически и търговски дейности на турски бизнесмени в консулския ни окръг, както и засилването на контактите за развитието на търговските и икономически отношения между двете страни ще продължава да бъде сред приоритетите ни.
От друга страна присъствието на студентите ни в консулския ни окръг прибавя допълнително измерение на отношенията ни.
Съгражданите ни, които са посланици на Турция и турската култура в обществото в което живеят, по същество са най-важният фактор допринасящ за поддържането и развитието на здравите и дълбоки отношения между страната ни и България. Активното им участие в икономическия, социалния и културния живот и успехът им във всяка сфера на живота са сред основните приоритетни цели на Генералното ни консулство.
Генералното ни Консулство с Вашата ценна подкрепа и принос ще продължи усилията си в развиването и укрепването на приятелството и сътрудничеството във всички сфери между държавата ни и консулския ни окръг.
По този повод лично от свое име и от името на персонала на Генералното ни Консулство Ви поднасям най-искрените си пожелания и уважения.
24rodopi.com

На снимката: Прощалното тържество, дадено от Шенер Джебеджи. Снимка за спомен с представителите на властта от регион Кърджали и общественици. Автор: Пресслужбата на Генералното консулство

hard admin

*

Top