Новият Горски №1 на Момчилград обеща: Без политика в стопанството!

Новият директор на „Държавно горско стопанство Момчилград” инж. Айхан Мюмюн проведе първа работна среща с ръководството на общината и кметовете на населени места. На нея бяха представени основните приоритети пред  стопанството, сред които възпроизводство на горите и земите от Държавните горски територии.
Инж. Мюмюн заяви, че ще положи огромни усилия за развитието и постигането на финансова стабилност на териториалната структура. Поддържането на  биологичното разнообразие и прилагането на мерки за ограничаване на ерозията са друга част от концепцията на новия директор. Той е с 15-годишен стаж в системата на горите, като в периода 2007-2010г. е бил директор на вече закритото ДГС-Джебел.
Горският директор каза още, че се надява администрацията му да бъде изцяло деполитизирана и да поддържа тесни връзки с компетентните институции при осигуряването на дърва на домакинствата.
hard admin

*

Top