Новият премиер: България е в дълбока криза

България изживява труден път в своето развитие в резултат на водената през последните четири години непоследователна и волунтаристична политика. Днес страната се намира в дълбока криза, каза Пламен Орешарски, кандидат за министър-председател, от парламентарната трибуна.

Българската икономика се нуждае от по-дългосрочна визия за развитие. Необходимо е да изградим цели и политики за развитие. Добре е да се развиват традиционните сектори, но по-добре би било да се насърчават новите технологии, това е ключ към производства и по-висока добавена стойност. Последователността в икономическата и финансова политика и нейната предвидимост означават по-малък риск, по-ниски лихви. Солидарността и социалната справедливост е важен фактор, каза Орешарски.

Той обясни, че новото правителство ще работи по три основни оси за излизане от моментната криза.

Укрепването на демократичното начало е ключов момент. Необходимо е да се възстанови ролята на парламента, да се погрижим за правата и свободите на гражданите, да се противопоставим на битовата престъпност, да пресечем безразборното използване на СРС-а, да обърнем внимание на малцинствата. Важна е свободата на медиите, прозрачността в управлението, диалогът със социалните партньори”, зави Орешарски.

„Икономическото възстановяване е другото истинско предизвикателство пред нас”, посочи кандидатът за премиер.

Социалната солидарност е важен приоритет, посочи Орешарски. Тези, които временно са без работа, трябва да се подпомогнат, за да се върнат на трудовите пазари. Повече от всякога се нуждаем от фокусиране върху децата и раждаемостта. Достъпът до здравеопазване е силно стеснен. Нуждаем се от една по-ефективна защита като потребители, заяви Орешарски.

Реализацията на програмните намерения ще доведе до стабилизация на страната,

подчерта той. Част от мерките искат съответно финансиране и са подходящи за детайлно обсъждане по-късно тази есен. Друга част могат да бъдат вместени още тази година, макар с усилия, отбеляза той.

Наличието на начален толеранс от политическите сили, социалните партньори и гражданските структури е предпоставка за изпълнението на програмните намерения, каза Орешарски.

Той представи пред парламента структурата и състава на Министерски съвет, като обяви, че ще има един вицепремиер. Създава се едно ново министерство, което ще отговаря за инвестиционното развитие.

 

Състав на кабинета:

 

Министър-председател – Пламен Орешарски

Министър на финансите – Петър Чобанов

Министър на икономиката и енергетиката – Драгомир Стойнев

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията- Даниел Папазов

Министър на земеделието и храните – Димитър Греков

Министър на културата – Петър Стоянович

Министър на здравеопазването – Таня Андреева

Министър на вътрешните работи – Цветлин Йовчев

Министър на отбраната – Ангел Найденов

Министър на външните работи – Кристиан Вигенин

Министър на околната среда и водите – Искра Михайлова

Министър на правосъдието и вицеприемиер – Зинаида Златанова

Министър на младежта и спорта – Марияна Георгиева

Министър на образованието и науката – Анелия Клисарова

Министър на труда и социалната политика – Хасан Адемов

Министър на регионалното развитие – Десислава Терзиева

Министър на инвестиционното проектиране – Иван Данов

hard admin

*

Top