Нови гласове надъхват йовковци по училищното радио

Новият екип на ученическото радио School days на СОУ „Йордан Йовков” стартира своите емисии. Членовете на редколегията продължават традиционните рубрики „Училищни новини”, „Спортни вести”, „Празничен календар”, „Тази седмица празнуват”, както и в движение внасят иновативни елементи. Позициите в екипа се разпределят на ротационен принцип, като опитните журналисти Ивелина Николова и Елис Якубова от ХІІ клас са поели ангажимент към новите си колеги за тяхната адаптация, а младите журналисти се справиха успешно още в първия си ефир.

И тази година дейността на Клуб Журналист – School days ще се осъществява по проект „Образователна интеграция на учениците от СОУ „Йордан Йовков”, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

hard admin

*

Top