Ново за учениците в Кърджали! След 7-ми клас ще учат за агроеколози и фризьори

Обучение по две нови професии в две  паралелки за държавния план-прием през учебната 2014/2015г. предложи РИО – Кърджали на заседание на постоянната Комисия по заетостта към Областния съвет за развитие. В предложението е включено обучение по специалностите „Агроекология” след VІІ клас в ПГ по СГС  и  „Организация и технология на фризьорските услуги” след VІІ клас в ПГ по облекло и дизайн „Евридика” в областния център.
На заседанието, водено от областния управител на Кърджали Бисер Николов, беше представено и съгласувано проектопредложението на инспектората по образованието за прием  в системата на професионалното образование на територията на област Кърджали.
РИО – Кърджали предлага обучение през 2014/2015г. в 34 паралелки в дневна форма на обучение – с 2 повече в сравнение с паралелките през  2013/2014г. Предлагат се също задочна и вечерна форма на обучение.
Предложеният прием ще бъде изпратен за утвърждаване от министъра на образованието и науката.
hard admin

*

Top