Нов оранжериен комплекс за цветя и храсти в Минерални бани

Оранжериен комплекс за цветя, който е изцяло компютризиран, откри кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер.
Проектът за новата оранжерия за цветя и храсти, в която ще се използват термални води, е на стойност около 700 000 лева. В нея ще се произвеждат растения за нуждите на парковете, градините в Минерални бани и кметствата на общината, поясни Искендер.
За момента са назначени трима работници и управителка, ландшафтен специалист. „Реализирахме проект „Насърчаване използването на ниско-температурни геотермални източници чрез изготвяне на оперативно ръководство и новаторски решения в областта на зелената енергия”, с акроним ENERGEIA, изпълняван по договор за финансиране № В3.11.01 от 23.10.2013г. по Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013″, който има за цел да насърчи разумното използване на ниско температурни геотермални ресурси, като стратегически енергийни източници за зелено развитие в Гърция и България, каза кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер.
Водещ партньор по проекта е Децентрализираната администрация на Македония Тракия – Дирекция води на Източна Македония и Тракия, Гърция. Останалите партньори са Аристотел университет в Солун, Демокрит университет на Тракия, Регион Централна Македония в Гърция, Община Самотраки, Гърция, Министерството на икономиката и енергетиката от българска страна, както и общините Симитли и Минерални бани.
Изграждането на оранжериен комплекс е предизвикано от нуждата на Община Минерални бани за задоволяване на собствени потребности от производство и отглеждане на цветя и посадъчен материал за озеленяване, облагородяване и залесяване на парковете и зелените площи.
24rodopi.com
hard admin

*

Top