Нов търг за заведението в „Кораба”, търговец забравил важни документи

ET “ОХМ – Орхан Мюмюн” спечели търга за отдаване под наем на стая с полезна площ 18,80 кв.м в бившия „Клуб на първенеца” в с. Бенковски. Търгът се състоя в четвъртък в Областна администрация Кърджали, съобщиха от пресцентъра на областния управител Бисер Николов. Едноличният търговец бе единствен кандидат. Той предложи 36.00 лева месечен наем при начална тръжна месечна наемна цена 34,41 лева.
Един участник внесе документи и за участие в тръжната процедура за отдаване под наем на кафенето в сградата на Областна администрация Кърджали с начална тръжна месечна цена 1450,00 лева. Ценовото предложение на ЕТ”АПО – Абдулла Зинал” не беше отворено и едноличният търговец не бе допуснат до участие в процедурата, тъй като не е подал един от задължителните документи – декларация, че не е в производство по ликвидация и в производство по обявяване в несъстоятелност.
Във възможно най-кратък срок ще се състои отново публичен търг за отдаване под наем на кафенето, добавиха от администрацията на областния управител. 
hard admin

*

Top