НСИ: Най-голям положителен механичен прираст има в Кърджали – 12,1 %

Естественият прираст на населението намалява с 41 367 лица, а в резултат на отрицателен механичен прираст намалението е с 2112 лица. Това съобщи Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт (НСИ) по време на пресконференция на тема: Население и демографски процеси през 2014 година. Той подчерта, че всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. „С най-голямо намаление е населението на Видин. Показателят естествен прираст е разликата между раждаемост и смъртност. Най-малко е намалението в област София – минус 1,2 промила”, посочи Цветарски. По думите му, седем области в страната имат положителен механичен прираст – Кърджали – 12,1%, София-град – 6,5%, Бургас – 2,5%, Варна – 2,1%, а с най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян – минус 11,6%, Враца – минус 7,4% и Видин – минус 7,0%.
Регистрираните юридически бракове през 2014 година са 24 596, с 2653 повече спрямо 2013 година.
“76.3% от сключените бракове са сред населението в градовете, тъй като населението е по-младо. Средната възраст при сключване на първи брак е 30,6 години при мъжете и 27,5 години за жените. Средната продължителност на брака до развода е 15,1 години”, обясни Цветарски. Той уточни, че броят на разводите през 2014 година е 10 584, с 324 по-малък от този през 2013 година. “82% от разводите се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на браковете, прекратени по взаимно съгласие – 62,6%. При средна стойност от 3,4 на 1000 души от населението, над тази стойност са градовете от Североизточна България и Черноморието, плюс област Кърджали, които са със стойности над средното за страната. Това е според териториалното разпределение на този показател на 1000 души от населението”, посочи Цветарски. “По-високо е равнището на разводи в Бургас, Варна, Габрово, София, Стара Загора, Враца и Кюстендил, а най-малко са разводите в Смолян и Кърджали”, подчерта Цветарски.
24rodopi.com
hard admin

*

Top