НСИ: Ръст на завършените жилищни сгради в Кърджали

Жилищното строителство е продължило да се свива и през 2012 г. Въведените в експлоатация нови жилищни сгради в страната са намалели до 2 399 през миналата година от 2 949 през 2011 г., което е спад с 18,6%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).Броят на въведените в експлоатация нови жилища е намалял до 9 970 от 13 953, което е спад с 28,5 на сто за една година.

Единствено Южен централен район на България през 2012 г. са били въведени в експлоатация повече жилищни сгради спрямо предходната година – 405 през 2012 г. и 388 през 2011 г.

Само в Смолян и Хасково са били завършени по-малко нови жилищни сгради, докато в Кърджали, Пазарджик и Пловдив е отчетен ръст. Броят на въведените в експлоатация жилища обаче е намалял за една година до общо 1 605 за целия регион от 1 900 през през 2011 година.

В София през миналата година са били довършени и въведени в експлоатация само 132 нови жилищни сгради спрямо 174 година по-рано. Броят на въведените в експлоатация нови жилища се е свил почти наполовина – до 634 нови жилища от 1 183 през 2011 г.

Варна остава лидер в този сегмент със завършените и въведени в експлоатация нови жилищни сгради, които са 443 през миналата година, но и тук има спад в сравнение с предходната 2011 г.

hard admin

*

Top