НСИ: Средния брой деца на една кърджалийка е 1.8, първо място в страната

Средният брой деца на една кърджалийка, изчислен от всички жени на 12 и повече навършени години, е 1.8. Това е резултатът с най-висока стойност в цяла България, твърдят от Националния статистически институт.
Средният показател за страната е 1.4. С най-ниска стойност е в столицата – 1.1.
Теоретично необходимият минимум за осигуряване на просто възпроизводство на поколенията е 2.1 живородени деца от една жена. Тази стойност е настигната, че и надмината до 2.5 от кърджалийки с начално или незавършено образование. Висшистките отчитат твърде скромен среден резултат – 1.3.

hard admin

*

Top